Farsø Skole

Profil

Pædagogiske principper

Skolens pædagogiske profil:

1) Farsø Skole anvender LP-modellen som pædagogisk analysemodel og til personalets fælles refleksioner vedrørende pædagogiske problemstillinger
2) Relationel tænkning ligger til grund for menneskesynet på skolen
3) Farsø Skole lægger stor vægt på øget faglighed. Skolens målsætning viser retningen.
4) Farsø Skole arbejder ud fra en anerkendende tilgang 

De enkelte fag

Skolens obligatoriske fag:
Farsø Skole tilbyder vejledende timetal i henhold til Folkeskoleloven
 
Valgfag:
 

 LEKTIEHJÆLP

 LEKTIEHJÆLP

 HJEMKUNDSKAB

 LEKTIEHJÆLP

 LEKTIEHJÆLP

 SLØJD

 SPORT 1

 SPORT 1

 BILLEDKUNST

 FRANSK

 MUSIK

 

Skolens indsatsområder

skolens aktuelle fokuspunkter er:
- Faglig satsning
- LP-modellen
- Trivsel

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

En normal skoledags forløb:
 

Ringetider

FARSØ  SKOLE

1. lektion

07.40  -  08.25

2. lektion

08.25  -  09.10

3. lektion

09.35  -  10.20

4. lektion

10.20  -  11.05

5. lektion

11.30  -  12.15

6. lektion

12.25  -  13.10

7. lektion

13.20  -  14.05

8. lektion

14.15  -  15.00


 
 

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Tilbud til elever med indlæringsvanskeligheder:

Forebyggende indsats:
 

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Skolens regler og normer for elevernes opførsel og omgangsform:

Konsekvenser hvis regler og normer ikke følges:

Yderligere oplysninger om skolens ordensreglement findes her:  Ordensregler