FARSØ SKOLE

Billedet på sidehoved

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:
 • Samlet elevtal pr. 01-10-2012:  640
 • Samlet elevtal pr. 16-04-2013:  655 elever

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 • Indskolingen (0.-2. klasse): 21,4 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 20,4 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 24,6 elever pr. klasse

 •  
  Optællingen tager ikke hensyn til evt. specialklasser.

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet:
 
388/660

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 16-04-2013:  62
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret:  61
 • Antal lærere ansat i lærerstillinger opgjort i fuldtidsstillinger:  53,35


 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale