FARSØ SKOLE

Billedet på sidehoved
 
Det pædagogiske personale, skolebestyrelsen og ledelsen ved Farsø Skole har udarbejdet nedenstående mål for skolen. På baggrund af målsætningen er der udarbejdet handleplaner. Målformuleringen er opdelt i: Vision, mål, virkemidler, forventninger og profil.
 
 

Mål for Farsø Skole

 

Vision

Alle skal opleve succes ud fra egne forudsætninger
 
 

Mål

 • Alle skal lykkes i skolen
 • Alle skal klare de faglige mål på mindst middel niveau
 • Alle skal opleve trivsel og arbejdsglæde
 
 

Virkemidler

 • Der evalueres på test og prøver på alle klassetrin i en dialog mellem ledelse og lærere, hvorefter fornødne foranstaltninger iværksættes.
 • Farsø Skole styrker læsningen gennem tiltag som læsebånd, fokus på faglig læsning og udstrakt brug af læsevejledere.                                                                                                                           
 • Der arbejdes anerkendende og med en ansvars- og respektfuld hensyntagen til såvel andre mennesker som Farsø Skoles bygninger og inventar.
 • Farsø Skole accepterer ikke mobning. I tilfælde heraf ageres der efter skolens trivselspolitik.
 • Der udføres jævnligt en trivselsundersøgelse.
 • Forældre arbejder sammen med elever, lærere og ledelse for et optimalt undervisningsmiljø med fokus på læring, klassens trivsel og et godt fagligt miljø.
 

Forventninger

 • Elevens faglige fremgang er skolens ansvar, men eleven forpligtes på aktiv medvirken.
 • Alle elever er alles ansvar og alle elever er også hinandens ansvar.
 • Skolens lærere og pædagoger anvender LP modellen.
 • Skolens lærere og pædagoger arbejder inkluderende.
 • Forældre stiller krav til deres børn om at deltage aktivt i undervisningen og udnytte deres potentialer fuldt ud.
 • Forældre sørger for at hjælpe deres børn med at møde til tiden, velforberedte og undervisningsparate.
 • Skole og forældre samarbejder om et højt informationsniveau.
 • Alle sikres en god overgang til ungdomsuddannelserne.
 • Farsø Skole har et stærkt samarbejde med UU vedrørende uddannelsesparathed.
 

Profil

 • Farsø Skole vægter det faglige niveau højt.
 • Farsø Skole arbejder efter anerkendende pædagogik bl.a. baseret på teorien bag LP-modellen. 
 • Trivsel, rummelighed og arbejdsglæde for elever og personalet sættes meget højt. Eleverne er glade for at gå i skole og har det godt med hinanden.  Personalet trives og møder anerkendelse på arbejdspladsen.
 • Skolen er en multikulturel skole med høj grad af gensidig respekt.
 • Farsø Skole er en skole i udvikling, og skolen udvikler sig ikke mindst gennem fælles projekter
 • Ledelsen af skolen er dialogbaseret, åben, nærværende og anerkendende.