FARSØ SKOLE

Billedet på sidehoved

Lærerteams

TeamtypeTeamnavnTeammedlemmer
AfdelingsteamAKT+ANN/HM/HV/KG/MDO/SUJ
AfdelingsteamIndskolingAN/AWN/HTV/IN/IPS/JE/KA/KD/KR/LT/MO/PEJ/RA/RIH/SGJ/SRM/SVS/TB/TN/VIR/TH
AfdelingsteamMellemtrinnetAE/AND/AV/JN/JS/LL/LM/LR/MA/PB/RA/TH/TK/TS/AM/LIC/KTM/LIJ
AfdelingsteamModtageklasserAH/AM/AS/BESK/BS/CT/EH/HEI/HS/KB/KKK/LHM/LKJ/LN/LOJ/LSO/MS/PA/SD/TL/MV
AfdelingsteamOverbygningenAF/AL/AMB/AR/DA/JY/KB/KF/KL/LS/ML/MN/NJ/PC/RP/RUM/TD/KK
AfdelingsteamSFO - KometenAND/ANO/BJP/DOR/HTV/IPS/KHB/KTM/LIC/LJB/LOH/PEJ/RIH/SGJ/SRM/SVS
Andre team3ASGJ/JE/RA/KA
Andre teamA stor teamALF/AWR/BE/HB/HBJ/KH/LH/LVE/PCP/BN
Andre teamBibliotekPC/TN
Andre teamFagligt løftAF/AL/DA/JA/JY/KA/KB/KF/KL/LS/MN/NJ/PC
Andre teamIdræt 16 17KR/NJ/TS/RIH/IN/RA/RUM/KH/BE/KL/AMB/MA/AE/SVS/RP/AL
Andre teamInkl.lærere overbygAF/AL/KF/RUM/JY/AR/KA
Andre teamInklusionsvejledereDA/JY/KF/KR/AF
Andre teamLSP-koordinatorerAN/IPS/KG/KH/KKK/KR/TH/LS/KF
Andre teamM1BESK/BS/LHM/LKJ/LN/LOJ/LSO/MS/MV
Andre teamM2AH/AS/EH/HEI/KKK/PA/SD/TL
Andre teamM3AH/AS/CT/EH/HEI/HS/KKK
Andre teamMOTNJ/RP
Andre teamMotorikBL/IN
Andre teamNationale testAE/AF/JS/JY/LM/LR/LT/NJ/PC/RA/RP/TK/TN/TS
Andre teamPersonaleforeningKL/LL/NJ/RUM/AND/KKK
Andre teamPUAE/AM/AWN/DOR/HS/HV/JA/KB/KH/KR/LS/AN
Andre teamRessourceteamAL/KA/LM/PC/TN/IN
Andre teamSkolebestyrelsenAM/AN/DOR/JA/KB/KF
Andre teamvalgfag 8.-9. årg.AE/AL/AR/DA/KL/JE/KR/RA/RUM/TH/TD
FagteamDanskAH/AN/BE/DA/IN/KL/LS/LT/MV/PC/TN/LR/SD
FagteamDSAAH/AS/EH
FagteamFremmedsprogAR/KH/RP/KK/EH/HM
FagteamHum. fagML/NJ
FagteamIdrætAE/KR/PB/TS
FagteamMatematikAL/AS/HB/HS/HV/KG/LL/LN/MS/RA/TL/KF
FagteamNaturfaglige fagAF/JY/LM/MN/TD
FagteamPraktisk musiskJS/LH/TB/BN/CT/JE/PA/TH
FagteamProjektAV/KA/MA/JN
FagteamValgfag 7. årgangAE/AF/AL/BN/JS/JE/HV/KR/LH/RP/RUM/TB/TH
Årgangsteam0. årgangMO/RIH/SVS/VIR/ANO
Årgangsteam1. årgangAN/HTV/KD/KR/SRM
Årgangsteam2. årgangLT/TB/TN/PEJ/IPS
Årgangsteam3. årgangIN/JE/AWN/KA/RA/SGJ
Årgangsteam4. årgangJS/KTM/LL/MV/PB/TH/TK/JE
Årgangsteam5. årgangAND/AV/JN/MA
Årgangsteam6. årgangAE/LIJ/LM/LR/TS/JN
Årgangsteam7. årgangAL/DA/KF/KK/KL/ML/RP/RUM
Årgangsteam8. årgangAF/JY/ML/NJ/PC/RUM/TD/AMB
Årgangsteam9. årgangAR/LS/MN/AL/RUM/RP/NJ/JY
ÅrgangsteamA3HB/PCP/LH/AWR
ÅrgangsteamA4JN/KH/MN/HBJ/ALF/BN
ÅrgangsteamA5BE/KH/MN/TD/LVE