Farsø Skole

Farsø Skoles ordensregler
 
 
Samværsregler på Farsø Skole:
 
- Alle har ansvaret for at gøre Farsø Skole til et sikkert og trygt sted at være
- Behandl dine kammerater, lærerne og andre, som du selv ønsker at blive behandlet
- Vær med til at holde skolen og dens ting i god stand
- Mød præcist og velforberedt
- Alle klasser udarbejder regler, som beskriver samværet i klassen
 
 
Ordensregler for Farsø Skole: 
 
- Færdsel indendørs foregår stille og roligt
- Skolen er mobil fri
- Ryd op efter dig selv
- Brug skolens ting til det, de er beregnet til
- Alle skal opholde sig på skolens område i skoletiden
 
 
Det afgørende for en god skole og et godt læringsmiljø, er gensidig respekt blandt alle, der færdes på skolen.
 
 
Vedtaget af skolebestyrelsen December 2018